PIŠKOTKI ali COOKIES

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Zakaj se uporabljajo?

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo.

S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo.

S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase.

Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali lahko shranijo, le če se s tem strinjate.

Upravljanje s piškotki

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Nujno potrebni piškotki

Ti piškotki omogočajo normalno delovanje spletnega mesta.

Analitični piškotki

Piškotki, s katerimi merimo število obiskovalcev na spletnih straneh. Niso nujno potrebni za delovanje strani, nam pa zelo olajšajo sprejemanje odločitev, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo. Vse informacije, ki jih ti piškotki zberejo, so anonimne.

Upravljanje piškotkov v brskalniku

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Veljavnost piškotkov je lahko kratkotrajna ali dolgotrajna, po poteku veljavnosti brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči. Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili vam nekatere funkcionalnosti spletnih strani ne bodo delovale pravilno.

The below list details the cookies used in our website.

PiškotekOpis
_abcknull
_abckU sed to d etect an d d efen d ag ain st rep lay-co o kie-attacks – Th e co o kie is n ecessary fo r th e secu rity an d in t eg rity o f th e w eb site.
_AVESTA_ENVIRONMENTTh e co o kie is set w h en th e u ser su b scrib es to an email service fro m M ailCh imp .
_fbpThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gatThis cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.
_gidThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
ads/ga-audiencesU sed b y G o o g le Ad W o rd s to re-en g ag e visito rs th at are likely to co n vert to cu sto mers b ased o n th e visito r's o n lin e b eh avio u r acro ss w eb sites.
ambr.net
bm_szU sed in co n text w ith th e w eb site's B o tM an ag er. Th e B o tM an ag er d etects, categ o rizes an d co mp iles rep o rts o n p o ten tial b o ts tryin g to access th e w eb site.
collectU sed to sen d d ata to G o o g le An alytics ab o u t th e visito r's d evice an d b eh avio r. Tracks th e visito r acro ss d evices an d marketin g ch an n els.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDetermin es w h eth er th e u ser h as accep ted th e co o kie co n sen t b o x.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non-necessary".
cookies.jsDetermin es w h eth er th e visito r h as accep ted th e co o kie co n sen t b o x. Th is en su res th at th e co o kie co n sen tb o x w ill n o t b e p resen ted ag ain u p o n re-en try.
csrftokenThis cookie is associated with Django web development platform for python. Used to help protect the website against Cross-Site Request Forgery attacks
frThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
ig_didnull
mailchimp_landing_siteused to reg ister h o w th e u ser en tered th e w eb site - Th is fu n ctio n is p ro vid ed b y M ailch imp .
midThe cookie is set by Instagram. The cookie is used to distinguish users and to show relevant content, for better user experience and security.
PH_HPXY_CHECKThis cookie is used to save the information about the current session.
trsed b y Faceb o o k to d eliver a series o f ad vertisemen t p ro d u cts su ch as real time b id d in g fro m th ird p arty ad vertisers.
urlgenThe cookie is set by instagram to enable the user to browse through the website securely by preventing any cross-site request forgery.
wc_cart_hash_#U n classified
wc_fragments_#unclassified
wp_woocommerce_session_#UNCLASSIFIED
wp_woocommerce_session_5b8aa935f024c803a6f956c408af6b67